2002 – 2014

Pressemelding fra Visit Evje AS og handelsstanden

Foto: Alf Andersen

PRESSEMELDING! Visit Evje AS er eid av 6 bedrifter med like store eierandeler.  Selskapets hovedformål er markedssamarbeid.

Styret i Visit Evje AS mener at jo flere som ønsker å være en del av markedssamarbeidet jo sterkere vil vi stå. På bakgrunn av dette ble handelsstanden og NSR invitert med på et samarbeid hvor målet er å markedsføre Evje som en egen destinasjon, og få flere til å komme til Evje, og bli lenger. For å få dette til er det viktig at vi synliggjør mangfoldet innen aktiviteter, overnattinger, opplevelse og handel. Selve markedsarbeidet består i felles annonser, Setesdal.com og visitevje.no.
Det har foregått en dialog mellom Visiet Evje AS og styret i handelsstanden om å få til full integrering av handelsstanden i Visit Evje AS.  Dette er pr. i dag ikke mulig å få til da Visit Evje AS ikke har en organisasjon som kan ta dette, dvs. vi har ingen ansatte og alt arbeid blir utført på dugnad av eierne.
Vi ønsker imidlertid å fokusere på det gode markedssamarbeidet vi har, og vil fortsette å ha, godt samhold og hvordan vi sammen skal jobbe for Evje som destinasjon, med Setsdal.com og visitevje.no som viktige hjelpemidler. Visitevje.no er fortsatt ikke oppe grunnet manglende kapasitet hos leverandør. Designet er gjort, mens selve nettsiden/publiseringsløsningen ikke er klar ennå. Vi jobber mot leverandør for å få dette på plass så fort som mulig.
Setesdal.com er imidlertid oppe, så vi anbefaler dere å gå inn her å se på hvilke bedrifter som så langt ligger inne under Evje. Vi vil svært gjerne ha med flere som ønsker å bli synlige på disse to nettsidene for å vise mangfoldet, og mulighetene i vår kommune. Dersom dere ønsker at din bedrift skal være synlig i kanskje de viktigste markedskanalen kan du kontakte Connie Barthold (styreleder i Visit Evje AS) på tlf. 915 86 561 eller mail cb@evje-utvikling.no
Visit Evje AS
Handelsstanden

Leave a Reply