2002 – 2014

Klår tale frå tidlegare plasskommandant

Knut Karlsen er tidlegare sjef for Forsvarte si avdeling på Evjemoen. Ein røynd fagmann som kjenner spelet kring nedleggjinga av militærleiren betre enn dei aller fleste. Karlsen er ikkje det minste i tvil om korleis utviklinga, og den fastlåste situasjonen i kommunen no må løysast. I ein kommentar på moisund.com i dag skriv han dette: «Forsvaret bør vekk fra bygda. De valgte selv den løsningen i 2001. De et et hinder for utviklingen idag, og vil bli det enda mer i fremtiden. De gir 1 1/2 arbeidsplass samt noe handel og leieinntekter for EN A/S. Kjevik kan øve på Kjevik og HV kan øve i Rogaland. Skal de være her må støyen være «lovlig» samt arbeidsplasser som monner. Husk: Forsvaret er i dag ikke primært for landet, men som et politisk instrument for en regjering.» ?

Kva meiner du om denne kompliserte saka – som er så umåteleg viktig for vidare utviling i bygda vår ? (Foto:moisund.com)

1 comment to Klår tale frå tidlegare plasskommandant

  • torgeir moseid

    Ville det vært mulig å snu problematikken på hodet ved at man lokalt legger ned forbud mot den bruk av skytefeltet som påfører innbyggerne støyproblemer i en grad som kan være helsefarlig ?

Leave a Reply