2002 – 2014

Valget 2013 – bør en la noen politiske kjepphester forbli på stallen?

Rørvik-F-5Av Finn Bjørn Rørvik: Det er valg om få dager. Valgets kvaler er der for mange. Skal jeg stemme i det hele tatt, og hvis, – hva bør jeg stemme? Synes du frukt og grønt er viktig i skolen, er kanskje valget gitt. Vil du forandre handlingsregelen for oljeformuen er vel også avgjørelsen tatt. Dersom du mener at 12 ukers partibestemt farspermisjon i barnets første leveår er en kjerneverdi så er også valget lett. Slik kan en ta pariprogrammene punkt for punkt. Men kanskje du skal bruke to minutter på følgende argumentasjon.

Slik det nå tegner skal det bygges et nytt storfengsel på Sørlandet. Dette fengslet er tenkt såpass stort av det vil bidra med ca. 200 arbeidsplasser. Flere kommuner har naturligvis kastet seg ut i kampen om å få dette fremtidige storfengselet i sin kommune. Evje og Hornnes kommune er en av disse aktørene. Denne kommunen har allerede bygget et kommunalt eid fengsel for staten som i dag har 20 soningsplassser, og tilbakemedlingen fra alle parter, også bygdesamfunnet , er entydige positive.
E-H kommune er en sentralt lokalisert kommune på indre Agder, med 8 tilgrensende kommuner.

E-H kommune er det siste århundre blitt formet først av gruvedriften etter nikkel . Da denne driften opphørte like etter krigen var regionen tilgodesett med utviklingen av Evjemoen leir. Så vet vi alle hva som er igjen av den. Desverre er Indre-Agder en region som de siste åtte årene er blitt preget av en betydelig fraflytting, til tross for all politisk retorikk og velmente vedtak denne perioden.
Nå har storsamfunnet igjen gjennom et avgjørende stortingsvedtak en mulighet til å skape vekst og optimisme på indre Agder. Det krever at det bestemmes at det nye storfengselet for Sørlandet skal ligge i E-H kommune. Bor du i ca. 45 minutters kjøreavstand til Evje vil denne avgjørelsen bli den som vil få største betydning for deg, din famile og ditt lokalsamfunn i årtier fremover.

Det er tre kandidater som i valgkampen her i Aust Agder har vært tydelig på at dersom de for plass i det nye Stortinget vil de arbeide for at E-H blir vert for det nye storfengslet. Disse tre er nåværende ordfører i Grimstad og 1.ste kandidat for Venstre i Aust- og Vest-Agder ;Hans Antonsen, stortingsrepresentant for Høyre ; Svein Harberg og ordfører i Lillesand og 2. Kandiat for Høyre ; Arne Thomassen. For disse partiene og deres listetopper ser at er det noe Indre – Agder nå trenger er det å bli tildelt det nye fengselet.

Hvordan kan ordførerene fra to kystkommuner gå så åpent ut , -uten de valgtaktiske funderinger som tydeligvis preger de andre partienes kandidater? Jo , de ser at dette er det viktigste distriktspolitiske tiltaket i vår region i neste 4 årsperiode . og ikke minst , de er åpne og rause nok til å si det tydlig. Slikt gir tillit. Når de er stortingsmedlemmer skal de arbeide for hele regionen, ikke bare sin hjemmeadresse.

Kanskje dette er valget der du bør vurdere å la noen av dine poltiske og idiologiske kjepphester bli stående på stallen. For det disse to partiene – Venstre og Høyre – og vår region nå trenger – er at vi med stemmerett fra indre Agder gir et signal om at vi setter pris på deres raushet og forståelse , -og at vi ønsker å heie de frem. Et slikt tydelig signal ved stemmeurnene vil gjøre det så mye lettere for alle oss som jobber for fremtiden for våre barn  på Indre Agder.

Godt valg til oss alle.

Finn Bjørn Rørvik
Evje og Hornnes Høyre.

 

3 comments to Valget 2013 – bør en la noen politiske kjepphester forbli på stallen?

  • Finn bbjørn rørvik

    Arendal kommunatyre har vedtatt Froland som vertskommyne , men viktige deler av det politiske nivå i Arendal ser at dersom Froland ser Evje som et satsingsområde er det ok for Arendal. Så spørs det hva Froland faller ned på. Mykland er også en del av Froland med store næringsmessige og bosettningsmessige utfordringer. Det samme med Vegusdal. Tror Frolands politikere på Evje vil Arendal sansynligbis støtte vårt kandidatur. Politikk er å ville / EH Høyre satser på at vi skal gjøre vårt bidrag til at fengselet kommer til vår region. Vi vil iallefall yte vår skjerv til dette arbeidet i samarbeid med kystkommunene . Til det trenger vi velgered støtte i valg . Godt valg til oss alle. Mvh finn b Rørvik Eh Høyre

  • Dag Gullesen

    Men når Arendals ordfører(Høyre) vil ha fengselet til Tvedestrand og Kristiansands ordfører (Høyre) vil ha det til Støleheia, så ser det ut som Høyre på Agder he mye staur å bere på i denne saka. Ikkje ulikt resten av partia her i landsdelen…

  • Knut På Bø

    Dette er den tynneste grunnen jeg noen gang har sett på hvorfor jeg skal stemme Høyre. Det er tross alt viktigere ting i disse tider som bør telle mer. Fengslet vil nok komme selv om Høyre ikke skulle komme til makta.

Leave a Reply