2002 – 2014

Elsykkel, ståhjuling – og allemannsretten

0151Antallet elsykler stiger. Nylig ble det tillatt å bruke ståhjuling (segway) på norske veier. Men hva er lov i naturen? Forvirringen hersker. Elektriske og motoriserte kjøretøy i naturen berøres blant annet av vegtrafikkloven, motorferdselloven og friluftsloven. Samt tilhørende forskrifter som kjøretøyforskriften og trafikkregleneKort oppsummert er det veiens eier som kan bestemme om elektriske sykler og ståhjulinger kan benyttes på skogs- og fjellveiene.  Elektriske rullestoler følger reglene for gående. Les meir. (foto: Marianne Reusch/ allemannsretten.no)

 

Leave a Reply