2002 – 2014

Åpåsland – eller Abusland

I ein tidlegare artikkel her på nettstaden omtala me elgjakta på Åpåsland. Dette fær ein av lesarane våre, Gry Kjellfrid Abusland, til å reagere – og til å skrive i kommentarfeltet: » Det heter ikke Åpåsland, det riktige navnet er Abusland.» Me takkar så mykje for innspelet, men er så avgjort ikkje samde med innsendaren i hennar konklusjon. Her gjeld det å take vare på meir enn 150 år gamle språktradisjonar. Ekte – og usnobbete. Take vare på sjølve talemålet til innfødde honndølar.  Abusland og Abusdal tilhøyrer det forfina språket. Det same gjeld t.d. stadnamnet Fjælestad – som av «byfolk» ofte vert omtala som Fjellestad.  Enda verre er det nå folk med djupe slektsrøter til garden Strøyman, på Moisund, flyttar til byen og brått endrar slektsnamnet sitt til Strømme…
På neste side kan du lese eit innlegg som seier mykje vetugt om både Abusdal – og Åpåsdal.

 

Kommentar til artikkelen:

Navnebruk Abusland – Åpåsland og  Abusdal – Åpåsdal :

Av Terje Abusland:  I Finsland er det en gård som skrives Apesland som noen av de eldre lokale uttales Abusland eller Abesland. I bygdeboka for Finsland står det at opphavet er fra gammelnorsk Apal (eple) og det refereres til Abusland i Hornnes for å understreke felles opphav. Særlig på Vestlandet er det mange stedsnavn med samme opphav og enda flere blir det med sammensatte stedsnavn som f.eks. Apelthun.

Flere i vår familie har drevet med slektsgransking og vi har derfor skriftlige kilder tilbake til 1500 tallet for skriveformen til Abusland. Det mest karakteristiske er at hvor presten, lensmannen, sorenskriveren og andre skriftlærde har sin utdanning fra. Dette gjennspeiler så skrivemåten på gårdsnavnet. Således har en med tysk presteutdanning stavet Abusland – Abitzland. Andre skrieformer i samme kategori er f.eks.  Apesland og Abesland (tilsvarende i Finsland).  Ett par personer har skrevet Aapaasland. Ingen har skrevet Åpåsland. Jeg antar at O.S.Moi har tatt utgangspunkt i skriveformen Aapaasland da han forfektet Åpåsland som rett. Dette var svært omdiskutert allerede den gang, men i kraft av skribent og selvoppnevnt lokalhistoriker og språkviter samt sin karisma, så klarte han å få vegvesenet med på denne skriveformen til store protester lokalt.

Ingenting i nyere språkforskning tilsier at det på noen logisk måte er naturlig  med en å lyd i noen av navneformene for Abusland.  Navneformene fra gammelnosk og til dagens har naturlig nok vært ulike. Om en legger godviljen til og i ett tenkt tilfelle at det i en kort periode ble uttalt Åpåsland (men aldri skrevet slik), så gjenstår spørsmålet hvorfor Moisund.com velger denne fremfor nyere eller eldre former? Moisund.com har skrevet mange gode artikler, og hvordan gårdsnavn har blitt skrevet er både moro og interessant å lese om. Men Moisund.com burde etter mitt syn bruke dagens form fremfor å velge en bestemt eldre form som er sterkt omdiskutert. Jeg er selvsagt klar over at skriveform ikke trenger å være uttalelsesform. Et godt eksempel på dette er Kaddan som vi sier men skrives  Kalland. I Marnardal er det en gård som skrives Kaddan. Dialektmessig så burde Kalland i Hornnes vært skrevet Kaddan. Begge disse gårdene har samme navneopphav. Om hundre år sier kanskje alle Kalland? Paralellen her er  Abusland i Hornnes og Apesland i Finsland. Her underbygger Apesland i Finsland at Abusland i Hornnes aldri har blitt uttalt med å lyd uavhengig av skriveform. Noe som før nevnt er i tråd med tilsvarende andre stedsnavn med samme opphav i andre deler av landet.

 mvh Terje Abusland

4 comments to Åpåsland – eller Abusland

 • Øystein

  Full stønad til redaksjonen i moisund.com.Det er umåteleg viktig og bevare dei gamle stadsnamna og dei vene dialektorda me he på denna sida o åna.Det er slettest ikkje språkleg villfarelse.Fy far asen.

 • Geir Daasvatn

  Eg har inga aning om kva som er rett skrivemåte (eller talemål) her, men bruker nå sjølv bare «Abusland» i både tale og skrift. Eg trur det kan høve å trekke inn Olav Arne Kleveland i striden. Olav Arne er ikkje lenger i blant oss, men eg veit ingen som vil trekkje hans kunnskaper om språket i tvil. I forordet til Kultursoga for Evje og Hornnes, det første bandet som kom ut i 1990, spør Olav Arne såleis: Skal det heite Abusland eller Åpåsland? Som den milde mannen Olav Arne var, kjem han au med eit salomonisk svar: At eit gardsnamn kan vere skrive ulikt på ulike stader i boka, er ikkje utan vidare negativt. På den måten strekar ein under at den eine forma ikkje treng vere meir rett enn den andre. Kva som er rett avheng av kva prinsipp ein legg til grunn når ein skriv. Meinte altså Olav Arne. Så kanskje alle kan ha litt rett her??

 • sigmund skomedal

  Hei.
  Aapaasdal -Abusdal? Det er liten tvil om at både Abusland og Abusdal kjem av apal(altså epletre). Det syner gamle skrifter, og apal blei lokalt til aapaal. Nå er det også slik at språket endrar seg. I skrift er det nå slik at det fleirtalet nå talar blir skriftnorma. Jmf. Dåsvassvegen , som nå er blitt Dåsvannsvegen. Slik og på heia vest for orakelet Moisund.com. Dei er sjølv ikkje så godt gjengde i språk og historie. Dei har døypt om eit område på Moi til Trollbakkane! Skam.
  Det skulle vere Tollbakkane- eller «Toddebakkane». Det kjem av toll, som er ei furu. Likeins er det med Trollbakkane på Evje. Feil ! Det er furubakkane-altså Tollbakkane.I Setesdal skriv dei «Toddebakane»- i Telemark » Tøddebakkane».
  Mykje finare? Og rett.
  Haavamål: » Turka toll som i tunet stend-veks korkje bar eller knupp- slik er kvar mann som kjærleik vantar-kvi skal han lenger leva.»

 • Roger ABUSLAND

  Meg bekjent er det ingen med tilhørighet til Abusland som bruker Åpåsland når de skal bruke navnet på gården/grenda si eller når man presenterer seg selv for fremmedfolk. Jeg finner det rimelig frekt av Moisund.com å påstå at f.eks. mine besteforeldre Olav T og Åse, og deres naboer på Abusland var «forfinede». De som har vært på Abusland eller kjenner forholdene der, bruker neppe betegnelsen «forfinet» når man skal beskrive folkene eller forholdene på gårdene på vestheia i gamle Hornnes kommune ?
  Så det stedlige her – er altså hva man nede i bygda har funnet på å kalle grenda lengt vest på heia – ikke hva heiefolket selv bruker??
  For meg virker dette rimelig respektløst, og trist at Moisund.com insisterer på en slik språklig villfarelse.

Leave a Reply