2002 – 2014

Nytt tilbud i Iveland

5600186_2756540Kafé Åkle åpner fredag 24. oktober kl. 12.00. Lunsjretter og dagens varmrett er noe du kan se frem til! Jo Henning Fjermeros (30) fra Iveland er tilsatt som kjøkkensjef for den nye kaféen, samlokalisert med Joker butikken i det nye næringsbygget.,Kafé Åkle vil etter planen åpne kl. 12.00 hver dag, og tilby dagens varmrett, pizza og lettere lunsjretter seks dager i uka. Jo Henning Fjermeros er utdannet kokk fra Tangen videregående skole, og vil gå inn i en 100% stilling som kjøkkensjef. ( tekst & foto: Iveland kommune)

Leave a Reply