2002 – 2014

Reiårsfossen og omegn

Kathe M. Kjetsaa13Av Kathe Merete Kjetså: Bildene er fra Reiårsfossen og omegn i midten av oktober. Min sterke anbefaling er å kjøre opp til utsiktsposten til Reiårsfossen og oppleve naturkreftene og landskapet fra en helt annen side enn fra riksveien. Solen lager skygger og og gir landskapet et helt spesielt lys nede i dalen.

Leave a Reply