2002 – 2014

Kommentar får kultursjefen i Iveland

Uberg1Kjære leser! I følge en undersøkelse som Telemarkforskning har utarbeidet havner Iveland kommune på en 426. plass blant 428 kommuner innenfor kulturområdet. Dette er selvsagt skuffende. Etter en samtale med Telemarkforskning er det likevel på sin plass med en forklaring / unnskyldning…: (foto: moisund.com )

Følgende ti momenter vektlegges likt i rapporten: Bibliotek, museum, kino, kunstnere, kulturarbeidere, sentrale tildelinger, kulturskole – Den kulturelle skolesekken, scenekunst, konserter og frivillighet.

Bibliotek: I Iveland bor folk spredt og de fleste trenger bil til dagens bibliotek på kommunehuset. Videre arbeider 2 av 3 utenfor kommunen, fortrinnsvis i Vennesla eller Kristiansand. En del Ivelendinger benytter nok biblioteket i Vennesla eller Kristiansand.
Som biblioteksjef er det svært gledelig at kommunestyret gjennom budsjettet for 2014 samt et vedtak fra oktober 2014 ønsker å prioritere dette feltet nå. Penger er bevilget og man vil etter planen åpne et nytt bibliotek i sentrumsbygget på Birketveit mandag 24. november. Utlånsstatistikken vil nok bedres og våre innbyggere får et nytt godt tilbud i sentrum av kommunen.

Museum: Kommunen kommer greit ut av dette som medeiere i Setesdalsmuseet IKS.

Kino: Hver måned kommer bygdekinoen med to filmer der vi i gjennomsnitt har ca 30 betalende gjester per film i en flott kinosal!

Kunstnere og kulturarbeidere: Kun en person i Iveland er gjennom offentlige registre registrert med deler av sin inntekt gjennom kulturarbeid. Dersom flere kunstnere og/eller kulturarbeidere bosetter seg i Iveland vil to av ti måleindikatorer bli langt bedre!

Sentrale tildelinger: Iveland kommune mottar ingen direkte pengestøtte gjennom kulturrådet, statsbudsjettet (festivaler) eller riksantikvaren. Vi søker frifond midler til ungdomsklubben som innvilges hvert år. Dette gir en 363. plass på dette punktet.

Kulturskole / Den Kulturelle Skolesekken (368. plass): Vi har en liten kulturskole med (kun) musikalske tilbud. Antall elever i grunnskolen som mottar et tilbud gjennom kulturskolen er nok lavere enn sammenlignbare kommuner. Iflg statistikken hadde DKS på Iveland 650 publikummere i 2013. Statistikken sier ingenting om at vi i 2013 ble kåret til NORGES BESTE ARRANGØRER innenfor kultursekken og fikk med det Gullsekken og 100.000 kroner (takk til Iveland skole!)

Scenekunst: Vi har ingen medlemmer i Norges teater- og orkesterforening eller nasjonale dansegrupper. Dette gjelder nok en del mindre kommuner. Mange kommuner har fått en delt 268.plass

Konserter: Her må nok undertegnede gå litt i seg selv… Ved ujevne mellomrom blir det arrangert konserter i Iveland kommune, men tono avgiften blir muligens ikke alltid bokført etter mål og hensikt. Tono-avgift er måleindikatoren.

Frivillighet: Vi har dessverre ingen kor i Iveland kommune. Videre har vi ingen foreninger som er medlemmer i Norges husflidlag eller foreninger som har mottatt mva refusjon av investeringer. Iveland skolekorps med sine 26 registrerte medlemmer gir oss da en 405.plass innen dette strekpunktet.

 Det er vanskelig å lage en konklusjon av denne undersøkelsen / statistikken, mye henger sammen. Dersom det bodde flere kunstnere/kulturarbeidere i kommunen ville trolig antall konserter/arrangement blitt flere og antall foreninger kunne økt. Kanskje kunne det gi prosjektmidler fra kulturrådet, egen teatergruppe eller andre spennende kulturopplevelser!?

Alt henger sammen – kommunen og de frivillige foreningene / enkeltpersoner må samarbeide på best mulig måte for å få en levende kommune der folk i alle aldre trives.

 

Hilsen

Finn Terje Uberg

kulturleder/bib.sjef/info.leder

Iveland kommune

Leave a Reply