2002 – 2014

- Det er vi som lager maten din

frontpageAgderkontoret, sjølve hovudsetet for dei 29 lokallaga tilhøyrande Norges Bondelag, gjev i desse dagar ut ei eigenprodusert, fargerik og informativ brosjyre om landbruket, og om  landbruksrelatert næringsliv på Agder. Brosjyra er i fyrste rekkje meint som folkeopplysning for folk flest – og bør samstundes vere aktuell som informasjon til jenter og gutar i skulepliktig alder. Her er flotte bilete frå store delar av Sørlandet. Frå hav til hei. Frå Høgetveit i Evje medrekna. Brosjyrer, på glansa papir, kan tingast på tlf:  38 07 19 71   Her kan du blake i brosjyra.

Leave a Reply