2002 – 2014

Stor tru på vindkraftutbyggjing i Bygland

Moisund.com kan i dag avsløre at det er eit tett politisk samarbeid kring vindkraftutbyggjinga i Bygland. Dei to ordførararane he inngått ein avtale om å byte miljøvenleg strøym frå Hovatn mot friskt  Voss- vatn frå Vatnestraum.  (foto: Moisund.com

Moisund.com kan i dag avsløre at det i desse dagar er tette forhandlingar mellom dei to ordførarane i Bygland – og Iveland kring eit stort vindmølleprosjekt som skal byggjast ved Hovatn i Bygland. (foto: moisund.com )

Ordførar i Bygland, Leiv Rygg, er sterk i trua på at ein vindmøllepark aust for Hovatn kan verte ein realitet. Avtalen med utbyggjarane vert avgjerande avgjørende for om prosjektet vert sett i gong. Byglandsordføraren kan rapportere om ei god tone med utbyggjarane så langt, og seier samstundes at dette lover godt for planane om eit gigantisk vindkraftverk. Det er likevel ikke til å skjule at det kommunale pengeskrinet som Leiv Rygg he hand om, på det næraste er skål tomt. No er det mykje som tyder på at han leiter etter økonomisk naudhjelp hjå partikollega, og ordførarkollega, Gro Anita Mykjåland i Iveland. Det er mykje truleg tale om ein bytehandel mellom miljøvenleg strøym frå Hovatn – og reint, arterisk kjeldevatn frå Vatnestraum. Voss-vatn. Les meir

Leave a Reply