2002 – 2014

Evje – midt i Agder

FylkesgrensaRegjeringa he nyleg vedteke at det ikkje skal tisetjast ny fylkesmann i Vest-Agder når noverande fylkesmann Ann-Kristin Olsen vert alderstrygda i løpet av neste år. Det skal derimot tilsetjast ein felles fylkesmann for Aust-Agder og Vest-Agder. Det er førebels ikkje vedteke kor heile, eller delar av denne felles fylkesadministrasjonen skal lokaliserast. Her vert det sjølvsagt ein heftig drakamp mellom dei to sørlandsbyane Arendal og Kristiansand. Ein heftig debatt mellom Freddy de Ruiter og resten av verda. Her bør Bjørn Alfred Ropstad, ordføraren midt i Agder, hive seg inn i lokaliseringsdebatten med full tyngde. Evje, eller Evjemoen, bør vere ei særs aktuell adresse for ein felles fylkesadministrasjon i 2016. Dette bør vere ei brennheit potet å take med seg inn i den komande valkampen. Evje – midt i Agder.  (foto: moisund.com )

Leave a Reply