2002 – 2014

Fleire hundre nye arbeidsplassar til Setesdal

Tarald MyrumOrdførar i Valle, Tarald Myrum (bilete), kan endeleg smile i skjegget. Setesdal  kaster seg no inn i kampen om å få etablert serverparker for lagring av data. Det kan bety hundrevis av arbeidsplassar i dalføret. – Her snakker vi om de store aktørene som Microsoft, Facebook og andre som har et stort lagringsbehov for sine kunder, seier næringskoordinator Hans Olav  Omnes. Mykje tyder på at nettopp Valle kan verte eit internasjonalt knutepunkt for lagring av sensitive datafiler. (foto: moisund.com ) Les meir

Leave a Reply