2002 – 2014

Stenger arbeidsstova – byggjer ny idrottshall

uten navnEvje og Hornnes kommune må spare inn omlag 8 millionar kroner på neste års budsjett. Dette er gjeldande arbeidsordre frå dei 21 folkevalde i heradstyret – til rådmannen. Samstundes som det no ligg føre eit forslag om å stengje arbeidsstova på Evjeheimen for å spare penger, eit tilbod til dei aller svakaste i samfunnet, så vil truleg det same fleirtalet i heradstyret om kort tid løyve penger til ein ny idrottshall på Evje. Prislappen er i skrivande stund på 29 millionar kroner. Byggjestart i 2015 – same året som vaktmeisteren skrur av ljoset i arbeidssova. På grunn av pengemangel. På Evjeheimen.     Les meir

Leave a Reply