2002 – 2014

Iveland Bondelag 150 år

Ole Magne2Iveland Bondelag førebur seg på å feire åremålsdag i 2015. I samband med den høgtidelege feiringa ynskjer lokallaget å gje ei gåve til kvar einskild husstand i bygda. » Me vil feira dei 150 åra med å gje alle husstandane i Iveland ein jubileumskalender med nye og gamle bilete frå jord og skog, dyr og natur. Han kjem i postkassa di , og er han ikkje komen heim til deg innan 22. desember, kan du hente deg eit eksemplar hjå servicetorget på kommunehuset. Kalenderen vert og til sals hjå Joker på Birketveit.»  Ole Magne Omdal he vore leiar i Iveland Bondelag inneverande år. (foto: moisund.com )

Leave a Reply