2002 – 2014

Nominasjonsmøte i Iveland Høyre

Iveland-1Den 27. november vart det skipa til nominasjonsmøte i Iveland Høyre. Åstaden var kommunehuset på Birketveit, og toppen av lista finn ein May Britt Topland. På dei neste plassane kjem Kjetil Le Vidnes, Alfred Fjermeros, Kåre Mjåland, Jan Roger Olsen, Gunnar Håverstad, Hans Ivar Leesland og Liv Moi. Ein kan samstundes merke seg at den gamle poltiske ringreven, Per Moi, no he trekt seg ut av det poltiske toppskiktet i Iveland og øvelet plassen til sonen Pål som ein finn på ein heiderleg 11. plass.

 

Moisund.com vart ikkje invitert til nominasjonsmøte i Iveland og me ser difor ikkje annan utveg enn å bruke iet bilete me tok på eit anna partimøte, ved eit tidlegare møte. Personane tykkjest vere omternt dei same i dag - som dei var like etter tusenårsskifet.. ( f.v.

Moisund.com vart ikkje invitert til nominasjonsmøte i Iveland og me ser difor ikkje annan utveg enn å hente fram eit bilete me tok på eit anna partimøte, ved eit tidlegare høve. Personane tykkjest vere omternt dei same i dag – som dei var like etter tusenårsskifet.. ( f.v. Alfred Fjermeros, May Britt Topland, Liv Moi , Svein Harberg – og Per Moi. ( foto: moisund.com )

 

 

 

Leave a Reply