2002 – 2014

Tilgjengelig 63 timer i uka

5629672_2796713Det nye biblioteket på Åkle, på Birketveit, er i full drift. Du har tilgang til alle medier i samme tidsrom som butikkens åpningstider. En forutsetning for denne tilgangen er at du mottar et nasjonalt lånekort. Dette kortet er gratis og utstedes av de bibliotekansatte. Et nasjonalt lånekort gir deg muligheten til å låne og levere hvor som helst i Norge, bestille medier i hele Norge og ikke minst – full tilgang til hele vår samling på Åkle! I høyre kolonne finner du en link til biblioteket sin hjemmeside. Med nasjonalt lånekort kan du være din egen biblioteksjef og bl.a. bestille inn bøker/medier fra andre bibliotek (Agder Samsøk). Det nye biblioteket vil i stor grad være ubetjent. Det er satt opp en selvbetjeningsautomat på Åkle som er enkel i bruk.

022Betjent bibliotek:
Det vil være bibliotekansatte tilstede tirsdager mellom kl. 12.00-18.00 samt torsdager mellom kl. 09.00-13.00.
For øvrig er tilgjengeligheten til det nye biblioteket identisk med butikkens åpningstider.

Antall bøker/medier på Åkle er noe redusert i forhold til tidligere antall i 3. etasje på kommunehuset. Det er etablert et magasin («folkebibliotek del 2″) i lokalene til mineralsamlingen like ved servicetorget på kommunehuset. Utlån fra dette magasinet utføres av servicetorget. Iveland skole overtar resterende del av boksamlingen for barn og ungdom og tar over driften av skolebiblioteket i dagens kommunestyresal.

Informasjon og opplæring får du av de bibliotekansatte

Leave a Reply