2002 – 2014

Ljosløypa rasert av hogstmaskin!

LjosløypeDelar av ljosløypa på Evje er dei siste dagane rasert av hogsmaskinar. Mange hundre timar med dugnadsarbeid synast fånyttig når ein no prøve å ta seg ein tur i ljosløypa. Djupe groper og søyle gjer det umogleg å bevege seg i løypa. Desse djupa såra og tilhøyrande søyle er no i ferd med å fryse og vil då gjere at det må svært mykje snø til om løypa skal kunne nyttast i vinter. Stor dugnadsinnsat i haust har gjort at det no er på plass nye ljosstolper med tilhøyrande lamper – over gjørmehola…

2 comments to Ljosløypa rasert av hogstmaskin!

  • Erik Andersen

    Pytt San, det er tross alt i skogen. Må jo kunne klare å forsere dette!

  • Egil k

    Forsvaret har kontraktfestet at de kan benytte traseen til å ta ut tømmer. Det er også kontraktfestet at de skal rydde opp på Forsvarets regning. Som prosjektleder har jeg vært i kontakt med ansvarlige og det blir befaring den 11.

    Kravet er full planering, tilførsel av ny grus lagt på duk. Lysløypa skal være ferdig planert før jul.

    Egil Kvitne prosjektleder.

Leave a Reply