2002 – 2014

Elgjakt, baksnakking og rykter

Elgfall1Baksnakking, rykter og lokale jegeres «etablerte sannheter». Dette bidrar til å hemme utviklingen av norsk jaktturisme, skriver NMBU-student Camilla Jacobsen Eng i en fersk masteroppgave. Oppgaven omhandler kommersialisering av norsk elg- og hjortejakt. – Her snakker vi om baksnakking og rykter, en holdning om at man ikke skal tjene penger på jakt, at rekrutteringen «kun» skjer gjennom familie og venner, og at det er få gjestejaktplasser igjen i jaktlagene. Les meir

7 comments to Elgjakt, baksnakking og rykter

 • Erik

  Eg er samd. Alltid greit å runde av ein diskusjon slik.

 • Øystein

  Ja,men no har eg sagt kva eg meiner, og du sagt kva du meiner. Så lyt me vere samde om å vere litt ueinige i denna saka.

 • Erik

  OK, Øystein, Vi veit båe tvo, at med den haldninga vert det ingen afrikanerar på elgjakt i heile Setesdal. Kva med ei kvote på minst ein innvandrar på kvart jaktlag eller i det minste i henhold til prosentfordeling av innvandrerar i landet? Problemet er jo at heller ikkje 2.gen innvandrerar kjem inn i varmen. Har ikkje noko god løysing, men kanskje kan storvaldet påleggjast å handtere dette.

 • Øystein

  Nei,eg har aldri sett ein pakistanar på elgjakt her i kommunen, heller ikkje ein afrikaner, romaner eller finnmarking. Det er ikkje hudfargen eller kva for eit opphav ein har som betyr noko! Alle kan spør om å vere med på eit jaktlag, men som jeger vil ein sjølvsagt vite kven jaktkameratene er, kor godt kjende dei er og kva for holdninger dei har til jakt! La kvart jaktlag SJØLV bestemme kva dei vil opne opp for!

 • Erik

  Det er ein stor skilnad. Elg er nasjonal fangst. Sjøartane er av meir internasjonal karakter. Her må me også dele med andre nasjonalitetar då fisken svømmer fritt. Kvifor ikkje dele på alt? Kvifor skal til dømes ikkje våre nye landsmenn få vere med på elgjakt? Har de nokon gong sett ein pakistanar på elgjakt? Det har eg undra meg over mange gonger. Oppmodar EH kommune til å starte med det. Det ville eg kalle integrering!

 • Øystein

  Eg meiner at det må bli totalforbud mot makrell,krabbe og torskefiske for «innfødde» langs med kysten, slik at me frå innlandet kan kome ned å gjer krav på alt det dei held på med!me må kunne ha noko for oss sjølv!

 • erik

  Det hadde kanskje vore ein ide at ein sette faste priser på elgjakta. Til dømes 10000 per elg og at ein fordelsbeskatta grunneigarane med 10000 kr. Då ville nok fleire leige ut. Elgane kjenner ikkje grenser og jakta burde vere eit fellesgode meir enn det er i dag.

Leave a Reply