2002 – 2014

Bykle har no lågast innbyggjartal i Agder!

BileteÅseral kommune har dei siste åra ligge på botnen i Agder når det gjeld talet på innbyggjarar, men slik er det ikkje lenger. Denne veka kom det nye tal frå SSB og desse synte at Åseral (932) no har ein innbyggjar meir enn Bykle (931). Med dette er Åseral den kommunen i dalstroka innanfor med størst prosentvis vekst på 0,98%. Bykle har ein nedgang på – 1,79% medan Valle har størst nedgang med heile – 2,05% eller heile 26 fråflyttingar i høve til sist kvartal.

Folketal 3 kvartal 2014

 

1 comment to Bykle har no lågast innbyggjartal i Agder!

  • Erik

    Eg tviler på at Valle, Bygland og Bykle ville bli nokon vinnar-storkommune. Kanskje har varaordføraren i EH heilt rett når han ber EH om å sjå sørover til Kristiansand. Bygland vil heller sjå oppover dalen til dei som mister endå fleire innbyggjarar….Til tider må ein nytte hovudet framføre hjarta sjølv om det kan gjere vondt.

Leave a Reply