2002 – 2014

Jolehus på Tingvatn i Hægebostad

Jolehus Tingvatn2Det er ikkje berre i Kjetsåkrysset på Hornnes at dei pynter litt ekstra til jol. På Tingvatn i Hægebostad har dei og laga jolehus. To mann har arbeidd i til saman 8-9 dagar for å bli ferdig til jolefeiringa tok til. Eit møysommeleg arbeid som krevjar presisjon. Store mengder med hønsenetting, bjørkekvister, ospetre og granbar har gjenge med i produksjonen. Heile 10 650 ljospærer kan no sjåast over heile soknet så snart kvelden sig på. (Foto: Privat)

Jolehus Tingvatn2

Jolehus Tingvatn1

Leave a Reply