2002 – 2014

I år vert det nyttårstale!

NyttårstaleSidan redaksjonen i fjor var bortreist på årets siste dag var det vanskeleg å få på plass ein direktesendt tale ved utgongen av det gamle året. Me har motteke mange reaksjonar på dette og kan alt no avsløre at det vert tale frå mediahuset på Moisund samstundes som nyttårrakettane byrjar å fyke til himmels. Klokka 17:00 presis, kan du få med deg tankar om det som har rørt seg i dalstroka innanfor. Det einaste me kan seie i skrivande stund er at det vert ein noko spesiell nyårstale….

Leave a Reply