Sponsorar 

Korleis vert DU sponsor?

PRESSEMELDING frå NTB!

Evjeklinikken ekspanderer stadig!

Evjeklinikken er landets einaste spesialiserte medisinske klinikk for behandling av overvekt. Dei ar blitt eit team av spesialistar med lang erfaring. Dei hjelp overvektige, uansett om dei har store eller mindre plager.

NYHET!

Evjeklinikken har fått landsdekkende kontrakt med NAV om arbeidsrettett rehabilitering. Les mer på : www.evjeklinikken.no

Ny klinikkoverlege ansatt på Evjeklinikken!

Vi ønsker Einar Kristian Tveitå velkommen til Evjeklinikken.
Tveitå overtok pr 01.01.2008,og etterfølger Arne Quist Paulsen som nu har pensjonert seg.

Einar Kristian Tveitå studerte medisin ved Universitetet i Oslo i perioden
1993-2000 før han tok turnustjeneste på Vestlandet. Fra 2002 har han arbeidet ved Avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering ved Ullevål Universitetssykehus. Hans interesse for fysikalsk medisin er grunnlaget for et snart avsluttet doktorgradsarbeid innenfor området.

Tveitå har i tillegg bakgrunn som aktiv friidrettsutøver og trener på nasjonalt og internasjonalt nivå, og er nå instruktør ved Otra-hallen treningssenter på kveldstid. Tveitå uttrykker at det er en god kombinasjon å arbeide på Evjeklinikken og å være instruktør i Otra-hallen treningssenter da han kan kombinere interessen for trening med yrket som lege.

-------------------------------------------------------------------------

 

Ny Aktivitør i 100% stilling.

Carl Tønnes Svanes (32) er ansatt i 100% stilling som aktivitør på Evjeklinikken. Svanes har spesielt ansvar for Klinikkens postoperative gjester. Svanes har selv gjennomgått en Gastric bypss operasjon og tatt av 130 kg. Svanes har fulgt Evjemodellen i 2 år, jobbet som praktikant og fått full opplæring som aktivitetsveileder her på Evjeklinikken. Få personer i Norge har større praktisk erfaring i postoperativt arbeid med opererte enn Svanes. Svanes startet i jobben 1. januar 2008.