Korleis vert DU sponsor?

Kongen av hardtre har blitt mjuk

Indotre som er leia av Erik Risdal, held i dag til i dei gamle lokala til Kjøpelaget på Byglandsfjord, men no er dei i ferd med å vekse ut av desse. Dei planlegg difor å setje opp eit nybygg på Verksmoen i Evje på heile 1800 m2 i tillegg til dagens bygg på rundt 1000m2. Etter planen skal bygget stå ferdig alt til hausten. Til no har firmaet med 4 tilsette og ein omsetnad i 2007 på 4 millionar drevet mest innan hardtre produkt, no vil dei bli mjukare. Dei er no i ferd med å produsera benkeplater i furu frå Indonesia som dei vil omsetje her i landet. Indonesisk furu er svært lik den norske, men er mykje billegare i innkjøp, noko som gjer at produktet vert svært konkurransedyktig. Erik kan fortelje at budsjettet for 2008 er auka med 100% og med ei ny dobling i 2009, tek han sikta på ein omsetnad på heile 16 millionar i året før 2010!

Erik Risdal er født og oppvaksen på Evje, han er utdanna elektroingeniør men driv i dag innanfor eit fagfelt som ligg langt utanfor dette. Frå å arbeida med elektrodubedittar er han no i ferd med å slå seg opp innan trevare. Nå er det ikkje tradisjonell norsk furu og gran han driv med, han er meir eksotisk enn så. Etter å ha arbeidd i Singapore i heile seks år har Erik skaffa seg dei lokalkunnskapane som skal til for drive handel frå fjerne austen. Han har til no i hovudsak handla med tresortar som teak og merbau som begge er kjende for å vere eit ekstremt hardt og slitesterkt tre. Eg mumlar noko om tropiske regnskogar og regnskogfond.... dette får Erik til å heva røysta og eg får ei lekse på ein halv time som gjer at eg no veit mykje meir om dette temaet enn eg nokon gong hadde drøymd om at eg ville. Eg rakk ikkje å skrive ned heile foredraget, men kan i korte trekk oppsummera med at TEAK VEKS IKKJE I TROPISK REGNSKOG! Dette tømmeret kjøper Erik frå USA og Canada for å sende det med båt til Indonesia for vidare foredling, før det ferdige produktet vert sendt til Noreg. Nokre tresortar kjem frå regnskog, men dette er under sterkare offentleg kontroll frå myndigheita enn det nokon skogbrukssjef her i landet nokon gong he opplevd. Erik kjøper tømmer av merbau frå Indonesia og så lenge myndigheita med den strenge kontroll tillet det så ser han ikkje noko galt i det. Eg tek gjerne ein samtale med regnskogfondet, men dei tør nok ikkje det for eg er kjend med forholda der eg handlar, avsluttar Evjeguten.


Det er stil øve møbla som møter ein i møterommet til Indotre på Byglandsfjord

 
Produktet "Setesdal Gulv" med kjenneleg logo. Det siste er Setesdalspråmen som og skal få ein kjenneleg logo når dei er ferdige.

 
Bilete frå hogging av material til Setesdal Gulv i Indonesia. Her vert tømmeret skore ferdig opp i passeleg plank før dei fraktast ut på skuldera. Her er det ikkje tale om å byggja skogsbilveg for å ta ut tømmeret. Meir skånsamt kan det ikkje bli.

 
Det er litt av eit arbeid som ligg bak før materiala ligg klar for frakt attmed vegen, fleire kilometer unna!

Sjå meir på: www.indotre.no