Annonsering på moisunddotcom

Portalen har gjennom det siste året hatt ei auka på antall sjåarar med rundt 700 prosent. Dette har ført til ei enorm auke på etterspurnaden når det gjeld annonsering. Ein har difor hatt ein gjennomgang på plassering av annonser og priser på dei einskilde. I byrjinga tok me betalt i konjakk, men sidan ingen i redaksjonen drikk slik fludium så er ein redd for at den nære venekrets skal ta skade av all alkoholen me har gitt dei. Redaksjonen har difor vedteke i ekstraordinært innskytarmøte at betaling for annonsering heretter vert omgjort til klingande mynt.

        Priser for annonsering på www.moisund.com 
Plassering Bredde Høgde Pris 1.veke Pris 1.månad Pris 1/2 år Merknad
Høgre side* 75mm 30mm

 Ikkje tilgjengeleg

 200,-  700,-  
Høgre side* 75mm 60mm   Ikkje tilgjengeleg  300,-  900,-  
Høgre side* 75mm 100mm   Ikkje tilgjengeleg  400,-  1200,-  
Over nyheter 50mm 40mm  200,-  400,-  1000,- Max 2.stk
Mellom nyheter
200mm
30mm  400,-  800,-  1800,- Mellom 2 og 3 nyhet
Under nyheter
200mm
20mm  200,-  400,-  1000,-  
             
                 * Annonsane på høgre side vil variere på plasseringa i perioden.
             
             
Tekstboks: - Alle annonser er lenka til den aktuelle heimesida ein måtte ynske, eventuelt eit eige produktark.

- Alle som kjøper annonse for eit halvt år får automatisk ei miniannonse med lenke på venstre side av alle nye artiklar som ver produsert i tidsrommet.
 
- Prisane føresett at annonsane vert sendt over i gjeldande format og storleik. Dersom portalen skal lage annonsen så kjem eit tillegg på kr 100,-. Annonsane som vert sendt over skal vere i jpg eller gif format.

 
 
           
             
             

 

            Dersom du ynskjer annonse ta kontakt på post@moisund.com