Redaksjonen i www.moisund.com

Ansvarleg redaktør
Øystein Moi
Yrke: Såpeselgjar
Alder: Passert 50
oystein@moisund.com

982 08 547

 

Ansvarslaus redaksjonssjef
Odd Helge Liestøl
Yrke: Byråkrat
Alder: Passert 40
ohlies@moisund.com

918 68 502

 

Me ynskjer å framstå som eit bygdeblad for dalstroka innanfor med ei lett blanding av skjemt og alvor. I samband med dette er me avhengig i tips frå lesarane om kva som hender rundt om kring. Det kan vere alt frå den lisle ting til store skandalar, bilete eller lenker, ingenting er for lite eller for stort for moisund.com.
Me kan ikkje love alt plass, men lista for sensur ligg nok fleire meter øve andre lokale media. Me kan diverre ikkje lova noko honorar, men heiderleg omtale kan me få med som eit plaster på såret. Dersom du ynskjer å vere anonym så kan me sjølvsagt love dette og!

 post@moisund.com