2002 – 2014

FYLKESSAMANSLÅING – KVA ER VITSEN ?

Arkivfoto: moisund.com

LESARINNLEGG! Fylkesgrensa. Har du sett ho ? Er ho som Berlinmuren , vanskeleg å passere ? Økonomi. Flytting av fylkesadm. og fylkesmann kjem til å koste mange ti-tals mill. kr. og vi vil ha dobbelt sett adm. i ein liten mannsalder frametter, så nokon økonomisk vinst ligg uhorveleg langt fram i tid( […]

Krav om nytt gjerde

Heradstyret vedtok i møte,den 17.juni,at det må setjast opp eit 80 cm høgt gjerde utanfor infobygget i Evje sentrum. Dette er ein føresetnad for at den nye skjenkestova kan halde fram med å servere alkoholhaldig drykk,ute på grasvollen,til lenge etter midnatt. Mange meiner at den noverande hekken bør vere meir enn godt nok som skilje […]

Ingen veg attende

Dei ber stadig om meir spalteplass i lokal- og regionavisene. Leiarar av sentrumsforeninger, handelssamskipnader og andre lokale -og urbane interesseforeninger. Dei skjøner no, ei gong for alle, at slaget er tapt. Norske bysentrum he tapt kampen om kundane. No handlar dei i panikk, i dobbel forstand, og ber om stadig fleire parkeringsplassar i kort avstand […]