2002 – 2014

Vere 70 år i romjul

Oddbjørn Aardalen er fødd og alen i Vennesla. Han er utdanna ved Norges Landbrukshøgskule og he heile sitt vaksne liv arbeidd innanfor skogbruket. Oddbjørn Aardalen bur i dag på slektsgarden Skjervedal i Vennesla. Han er i dag rekna for å vere ein av våre aller største poetar på nasjonalt plan og he gjeve ut fleire […]

I morgen skal hun klatre

Foto: moisund.com

[…]