2002 – 2014

Takk for alt…

Gratulerer – Jonas Øvrevik

Jonas Øvrevik er student på Liverpool institute of performing Arts hvor han går første året på popular Music and soundtech. Han var på vei fra Evje hvor han har hatt sin skolegang til Ny-Hellesund hvor han har tilbringt alle somrer, ferier og fritid. Ut fra dette fant Søgne kommune han kvalifisert til å motta kulturstipend […]

I år vert det nyttårstale!

Sidan redaksjonen i fjor var bortreist på årets siste dag var det vanskeleg å få på plass ein direktesendt tale ved utgongen av det gamle året. Me har motteke mange reaksjonar på dette og kan alt no avsløre at det vert tale frå mediahuset på Moisund samstundes som nyttårrakettane byrjar å fyke til himmels. Klokka […]

I dag er det fest i Linjord og på Kittelstad!

I dag vert det pylse og bål i det lisle bygdesamfunnet mellom Kylland og Mjåland sør i Åseral. I eit område som har vore utan mobilsignal, breiband og fasttelefoni einskilde stader er det no kome ei ny mobilmast på plass. Ikkje berre ei ordinær mobilmast, men ei mast som leverar 4G. Telenor sette mobilmasta i […]

Jolehus på Tingvatn i Hægebostad

Det er ikkje berre i Kjetsåkrysset på Hornnes at dei pynter litt ekstra til jol. På Tingvatn i Hægebostad har dei og laga jolehus. To mann har arbeidd i til saman 8-9 dagar for å bli ferdig til jolefeiringa tok til. Eit møysommeleg arbeid som krevjar presisjon. Store mengder med hønsenetting, bjørkekvister, ospetre og granbar […]

Bilruta rydder på lageret

Det er så visst ikkje noko ukjend fenomen at ulike verksemder rydder på lageret på denna tida av året – og samstundes skipar til eit skikkeleg nyårssal. Slik er det og hjå L/L Setesdal Bilruter. I desse dagar sel lutlaget unna to eigne verksemder. Dette gjeld heilt konkret turavdelinga tilhøyrande Birkeland Busser – og det […]

Bykle har no lågast innbyggjartal i Agder!

Åseral kommune har dei siste åra ligge på botnen i Agder når det gjeld talet på innbyggjarar, men slik er det ikkje lenger. Denne veka kom det nye tal frå SSB og desse synte at Åseral (932) no har ein innbyggjar meir enn Bykle (931). Med dette er Åseral den kommunen i dalstroka innanfor med […]

Ljosløypa rasert av hogstmaskin!

Delar av ljosløypa på Evje er dei siste dagane rasert av hogsmaskinar. Mange hundre timar med dugnadsarbeid synast fånyttig når ein no prøve å ta seg ein tur i ljosløypa. Djupe groper og søyle gjer det umogleg å bevege seg i løypa. Desse djupa såra og tilhøyrande søyle er no i ferd med å fryse […]

Åseral vann kampen mot Lyngdal

Åseral slo knallhardt tilbake berre få timar etter at Lyngdal på sine facebooksider annonserte at dei hadde passert Åseral og tok sikte på å vere fyrst til 1500 likarar. Ei mobilisering der David til slutt gjekk seirande ut av kampen mot Goliat. Over 100 nye «likarar» på berre 6 timar gjorde at Lyngdal kommune med […]

Fleire hundre nye arbeidsplassar til Setesdal

Ordførar i Valle, Tarald Myrum (bilete), kan endeleg smile i skjegget. Setesdal kaster seg no inn i kampen om å få etablert serverparker for lagring av data. Det kan bety hundrevis av arbeidsplassar i dalføret. – Her snakker vi om de store aktørene som Microsoft, Facebook og andre som har et stort lagringsbehov for sine […]