2002 – 2014

Bålpylse og kaffi då ny basestasjon på Skarheia vart opna

Folk som er busett i Linjord og på Kittelstad har dei siste åra missa meir og meir kontakt med omverda. Dei har ikkje på noko vis gjort forsøk på å isolera seg, men teknologien har diverre vorte fråverande i det lisle bygdesamfunnet. Det var før! No har dei opplevd eit teknologisk framsteg utan sidestykke. Medan […]